• Patro Saint Hubert Gemmenich - Section Garçons

Rue de Moresnet, 280 - 4851 Gemmenich
Mobile... : 0497 80 30 22

  • Patro Saint Hubert Gemmenich - Section Filles

Vosheydt, 17 - 4850 Montzen

  • Patro Saint Dominique Savio Hombourg - Garçons

Centre, 61 - 4852 Hombourg

  • Patro Sainte Maria Goretti Hombourg - filles

Heerstraat, 32 - 4880 Aubel
Mobile... : 0478 39 43 35

  • Patro Saint Louis Montzen - Garçons

Rue des Champs, 102 - 4850 Montzen
Mobile... : 0476 28 83 88

  • Patro Notre-Dame Montzen

rue Steenteveld, 52 - 4850 Montzen
Téléphone : 087 78 60 46

  • Patro Don Bosco - Sainte Maria Goretti Moresnet

rue de Moresnet, 294 - 4851 Gemmenich
Mobile... : 0493 02 76 50

  • Patro St Blaise Sippenaeken

Terhaegen, 42 - 4851 Sippenaeken

Mobile... : 0494 77 55 82